• 1

בית המשפט המחוזי בחיפה

5 1 1 1 1 1 (3 Votes)
בית המשפט המחוזי חיפה
רחוב פלי"ם 12, חיפה מיקוד 3309515
 
מספרי טלפון:
מרכזיה: 04-8698000
מספרי פקס:
אזרחי 04-8698701
ערעורים (אזרחי) 04-8698673
מנהלי 04-8698650
פלילי 04-8698644
קבלת קהל במזכירויות בתי המשפט:
בימי א'-ה': 8:30-13:30
אישור תצהירים 8:30-13:30
אישור אפוסטילים 8:30-13:30
בימי ו', בערבי חג, ביום הזיכרון לחללי מערכות ישראל וביום הזיכרון לשואה ולגבורה:
אין קבלת קהל למעט סעדים דחופים (בין השעות 08:30-12:00)
מענה טלפוני במרכז המידע בטל': 077-2703333
בימי ב', ג', ה': 8:00-16:00
בימים א' , ד': 8:00-18:00 (בתקופת הפגרה עד השעה 16:00)
בימי ו', בערבי חג, ביום הזיכרון לחללי מערכות ישראל וביום הזיכרון לשואה ולגבורה: 8:00-12:30
קבלת קהל בתקופת פגרת בתי המשפט:
בתאריכים 15/8- 16/7: 9:00-12:00
בתאריכים 31/8- 16/8: אין קבלת קהל למעט סעדים דחופים (בין השעות 09:00-12:00)
פירוט הסעדים על פי הנחיות מנהל בתי המשפט
אישור תצהירים: אין קבלת קהל
אישור אפוסטילים: אין קבלת קהל
מזכיר ראשי: ישראל חן
טלפון בעבודה: 04-8698366
נייד 050-6256011 למקרים דחופים לאחר שעות העבודה

לבירורים בתיקי בתי המשפט - נא לפנות למרכז המידע הטלפוני 077-2703333 
לתלונות ניתן לפנות לאגף לביקורת פנים בכתובת This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. . אין להגיש כתבי בי-דין, מסמכים או בקשות באמצעות כתובת דוא"ל                                      
סגן מזכיר ראשי: דדון שמעון
טלפון בעבודה: 04-8698627
נייד 050-6255164 למקרים דחופים לאחר שעות העבודה
  • 1