• 1

בית משפט השלום הרצליה

5 1 1 1 1 1 (1 Vote)

בית משפט השלום הרצליה 
בית משפט לתביעות קטנות

רחוב בן גוריון 31 הרצליה מיקוד 5257354
מספר טלפון:
מרכזיה 09-9620444
מספרי פקס:
אזרחי 09-9620434
09-9620435
תביעות קטנות 09-9620434
קבלת קהל במזכירויות בתי המשפט:
בימי א'-ה': 8:30-13:30
אישור תצהירים 8:30-13:30
אישור אפוסטילים 8:30-13:30
בימי ו', בערבי חג, ביום הזיכרון לחללי מערכות ישראל וביום הזיכרון לשואה ולגבורה:
אין קבלת קהל למעט סעדים דחופים (בין השעות 08:30-12:00)
מענה טלפוני במרכז המידע בטל': 077-2703333
בימי ב', ג', ה': 8:00-16:00
בימים א' , ד': 8:00-18:00 (בתקופת הפגרה עד השעה 16:00)
בימי ו', בערבי חג, ביום הזיכרון לחללי מערכות ישראל וביום הזיכרון לשואה ולגבורה: 8:00-12:30
קבלת קהל בתקופת פגרת בתי המשפט:
בתאריכים 15/8- 16/7: 9:00-12:00
בתאריכים 31/8- 16/8: אין קבלת קהל למעט סעדים דחופים (בין השעות 09:00-12:00)
פירוט הסעדים על פי הנחיות מנהל בתי המשפט
אישור תצהירים: אין קבלת קהל
אישור אפוסטילים: אין קבלת קהל
מזכירה ראשית אביבה דוד
טלפון בבית המשפט 09-9620407
נייד 050-6255234 למקרים דחופים לאחר שעות העבודה

לבירורים בתיקי בתי המשפט - נא לפנות למרכז המידע הטלפוני 077-2703333 
לתלונות ניתן לפנות לאגף לביקורת פנים בכתובת This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. . אין להגיש כתבי בי-דין, מסמכים או בקשות באמצעות כתובת דוא"ל    
סגן מזכיר ראשי מאיר רצון
טלפון בבית המשפט 09-9620403
נייד 050-6255138 למקרים דחופים לאחר שעות העבודה
בית משפט עירוני הרצליה
רחוב בן גוריון 31 הרצליה  
טלפון: 09-9557986
09-9511276
פקס 09-9510693

רשימת השופטים והרשמים בבית משפט השלום הרצליה

  • 1