• 03-6129124
  • This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

דיון מסחרי אזרחי

מאמרים משפטיים בסוגיות הקשורות לדיון מסחרי אזרחי

מאמרים דיון מסחרי אזרחי

במהלך השנים בהם פעלנו לטובת לקוחותינו בבית המשפט צברנו ידע וניסיון בעיקר בתחום המסחרי אזרחי. ראינו לנכון לפרוט ניסיון זה, בשילוב הפסיקה העדכנית של בית המשפט העליון במאמרים שלפניכם, בתקווה שתמצאו בהם תועלת

במאמר זה הבאנו בפניכם את התנאים להגשת תביעת פיצויים על הפרת חוזה. בין אם אתם הצד הנפגע ובין אם מסיבות כאלו ואחרות נאלצתם להפר בעצמכם

בין אם זה ביטול חוזה שכירות, ביטול חוזה עסקי או ביטול הסכם בין שותפים, ובין אם המדובר בביטול חוזה באופן חד צדדי או ביטול חלקי של חוזה מצאנו במהלך

"שומר פיו ולשונו שומר מצרות נפשו" משלי, כ"א, כ"ג. תביעות לשון הרע והוצאת דיבה מוגשות בעת האחרונה בקצב הולך וגדל. הסיבות לכך רבות ומגוונות אך בוודאי שאחת

מזה שנים רבות אנו, כמשרד עורכי דין לחוזים עוסקים בעיקר בליטיגציה בסוגיות הנוגעות לדיני חוזים. במאמר זה ראינו לנכון לבאר מושגי יסוד בחוק החוזים והכל בשפה פשוטה ותמציתית

כיצד לערוך צוואה על פי הוראות חוק הירושה, תשכ"ה-1965 (להלן: "חוק הירושה") המסדיר את ענייני הירושה והצוואה במדינת ישראל וע"פ פסיקתו הענפה של בית המשפט העליון בסוגיות הנוגעות לדיני ירושה בכלל וצוואות

פרשנותו של חוזה הייתה, עודנה וכנראה גם תהיה אחת הסוגיות המרכזיות שידונו בהם בתי המשפט בכל הערכאות. במאמר זה ראינו לנכון כמשרד עו"ד חוזים להבהיר את

מאמר זה יעסוק בהסכם מתנה וליתר דיוק, בביטול הסכם מתנה במקרקעין, סוגיה בה משרדנו כמשרד עורכי דין לחוזים עוסק בה לא מעט. מניסיוננו, מאחר ובד"כ מתנה במקרקעין

מה הם דרכי הפעולה העומדים לרשותכם כאשר צד לחוזה גרם להפרת חוזה לרכישה / מכירה של דירה? בכך ידון מאמר זה. כעורך דין למקרקעין, מודע היטב הח"מ

במאמר זה נדון בסוגיות הנוגעות לביטול חשבון בנק מוגבל או במילים אחרות ערעור על הגבלת חשבון כתוצאה מסירוב הבנק לכבד 10 שיקים ויותר. הפגיעה הקשה המתלווה

חלק גדול מהפגמים אשר דובקים לחוזים באים לעולם עוד בשלב המשא ומתן לכריתתו של החוזה. במאמר זה נפרט את נסיונינו כמשרד עו"ד חוזים ובעיקר נדון

מאמר זה יפרט בפניכם את הטעמים ל- ביטול חוזה בעקבות פגמים בכריתת חוזה ו/או הפרת חוזה. נדון בדרכים לכריתת חוזה, ב- גמירות דעת ומסוימות בחוזה.