• 03-6129124
  • This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

הוצאה לפועל ופשט"ר

מאמרים משפטיים בסוגיות הנוגעות לדיני הוצאה לפועל ופשיטת רגל

מאמרים הוצאה לפועל ופשיטת רגל

לאורך השנים ייצגנו מאות לקוחות בהליכי הוצאה לפועל, זוכים וחייבים. כמו כן ליוינו את לקוחותינו בהליכי פשיטת רגל עד להפטר. את ניסיונינו כמשרד עו"ד המתמחה בהוצאה לפועל ופשיטת רגל ראינו לנכון לפרוט במאמרים שלפניכם.

במאמר זה נפרט בפני הקורא את יתרונותיו של הליך פשיטת הרגל החדש המאפשר לחייבים שאין באפשרותם לשלם את חובותיהם לצאת לדרך חדשה ונקייה מחובות. 

במאמר זה "הגבלות המרכז לגביית קנסות - דרכי ביטול וערעור" נדון בהגבלות המוטלות לבקשת המרכז לגביית קנסות, בהתאם לסעיף 7א(א) לחוק לגביית קנסות חוק המרכז לגביית

מאמר זה ידון בסוגיית ביטול הענקה בהליכי פשיטת רגל כאמור בסעיף 96 לפקודת פשיטת הרגל [נוסח חדש], תש"ם-1980 (להלן: ""פקודת פשיטת הרגל" או "הפקודה"). נדון בין השאר

במאמר זה נדון בסוגיות הנוגעות ל- התנגדות לביצוע תובענה על סכום קצוב, תביעה המוגשת בלשכת ההוצאה לפועל ולא בבית המשפט. רק לאחר הגשת ההתנגדות מועבר הדיון

סעיף 19א' לפקודת פשיטת הרגל [נוסח חדש], תש"ם-1980 (להלן: "הפקודה" או "פקודת פשיטת הרגל") נועד על מנת לאפשר לחייב להסדיר את חובותיו מבלי שנכנס כלל

ברשימה זו נסקור חלק מהנימוקים אשר בכוחם להוות נימוק להגשת התנגדות לביצוע שטר. התנגדות לביצוע שטר מוגשת כאשר נטען ע"י מושך השטר כי הוא פטור

זהו חלקו השני של המאמר שדן בסוגיית ההגנות העומדות לצידו של ערב, ערב יחיד, ערב מוגן. חוק הערבות, תשכ"ז-1967 (להלן: "חוק הערבות") הינו המסגרת הנורמטיבית בה נדון

זהו חלקו הראשון של המאמר שדן בסוגיית ההגנות העומדות לצידו של ערב, ערב יחיד, ערב מוגן. חוק הערבות, תשכ"ז-1967 (להלן: "חוק הערבות") הינו המסגרת הנורמטיבית בה נדון