• 03-6129124
  • This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

כתבי טענות

כתבי טענות נבחרים שהוגשו במסגרת תחומי התמחותו של המשרד

כתבי טענות משפטיים

 ריכזנו לנוחותכם חלק מכתבי הטענות בתחומי התמחותנו שהגשנו לערכאות בתי המשפט במהלך שנות פעילות המשרד לרבות כתבי טענות בדיני חוזים, דיני חברות, מקרקעין, הוצל"פ, פשיטת רגל וכיו"ב

כתבי טענות דיון אזרחי

בשנת 2011 נתקל הח"מ, כ- עורך דין לחוזים, לראשונה בשם יוסי אגמי או יוסף אגמי בשמו המלא. בשעתו הגשנו בשם מרשנו כתב תביעה לביטול הסכם

כתבי טענות הוצל"פ ופשט"ר

המדובר בתיק הוצל"פ אשר נפתח כנגד החייב במסירת האזהרה בוצעה יותר מ- 17 שנים לאחר פתיחת תיק ההוצל"פ. במהלך תקופה זו לא נעשתה כל פעולה

המדובר בתיק הוצל"פ אשר נפתח כנגד החייב בשנת 1993 ע"פ פסק דין שניתן ביום 29/04/1992. מסירת האזהרה בוצעה יותר מ- 17 שנים לאחר פתיחת תיק

כתבי טענות דיני מקרקעין

המדובר בתביעה לפינוי מושכר בסדר דין מהיר, ובהתאם לפרק טז לתקנות סדר הדין האזרחי. משכיר אשר ניצל נזילת מים שארעה במושכר על מנת לתרץ את

כתבי טענות עובדים זרים

מדובר בבקשה לביטול כתב אישום שהוגש כנגד בעל תפקיד בחברה בגין העסקת עובדים זרים שלא כדין. בעל התפקיד היה זה שנחקר ואולם במהלך ההליכים כנגדו התברר